Vítáme Vás na internetových stránkách našeho Společenství vlastníků.   

(Stránky jsou průběžně rozšiřovány a aktualizovány)

V sekci "Odkazy" jsme pro Vás připravili několik zajímavých odkazů, které Vám mohou být užitečné. 

V sobotu dne 30. 7. 2016 v době od 07:00 do 19:00
proběhne údržba budovy Mírová 472 pomocí vysokozdvižné plošiny. Žádáme obyvatele domu, aby v této době nevyužívali k sušení prádla sušáky, instalované na balkonech, aby nedošlo k poškození a znečištění tohoto prádla.
Zároveň neparkujte svá vozidla před domem a v prostoru u pískoviště vedle vchodu A. Regulujte prosím pohyb svých dětí v okolí domu, aby nedošlo k jejich poranění při provádění prací.
Děkujeme za spolupráci.

Výbor Společenství SVD čp. 472 v Milovicích.

Montáž datové sítě ve vlastnictví SVD čp.472 v Milovicích se uskuteční v měsíci červenec a srpen 2016.

Počínaje dnem 8.7.2016 budou zahájeny práce na vybudování datové sítě do bytových jednotek jednotlivých vlastníků. Pro montáž datových zásuvek v bytech vlastníků byly stanoveny následující termíny:

středa 20.7.2016

pátek 12.8.2016

sobota 20.8.2016

Všichni vlastníci bytových jednotek budou kontaktování správou domu pro upřesnění zvoleného termínu instalace datových zásuvek a jejich umístění v bytových jednotkách. Vzhledem k nemožnosti určit přesný čas montáže v jednotlivých termínech je třeba, aby bytové jednotky bylo možné zpřístupnit po celý den. Ve zvolený den montáže bude možné čas montáže zpřesnit na čísle 777 107 363.

Předem děkujeme za spolupráci. Výbor Společenství.

Pomocí nové datové sítě budou automaticky připojeni stávající zákazníci firmy Fibernet a.s. (dřive Poda a.s., CATR s.r.o.) na základě dříve uzavřených smluv, nebo mohou přejít na internet a televizi, které nabízí firma DRAGON, na základě nových smluv s novými cenami.

Ceník DRAGON a.s. internetových služeb naleznete ZDE.

Ceník DRAGON a.s. internetových a televizních služeb naleznete ZDE.

(Fibernet a Dragon je totožný poskytovatel datových a televizních služeb)

 

Tabulka pravidelného navýšení plateb do Fondu oprav od 1.1.2016
plocha bytu 28m2 42m2 56m2 84m2 126m2 platba/m2
navýšení 40 Kč 60 Kč 80 Kč 120 Kč 180 Kč
2011  400 Kč     600 Kč      800 Kč   1 200 Kč   1 800 Kč   14,28 Kč
2012  440 Kč     660 Kč      880 Kč   1 320 Kč   1 980 Kč   15,71 Kč
2013  480 Kč     720 Kč      960 Kč   1 440 Kč   2 160 Kč   17,14 Kč
2014  520 Kč     780 Kč   1 040 Kč   1 560 Kč   2 340 Kč   18,57 Kč
2015
560 Kč     840 Kč   1 120 Kč   1 680 Kč   2 520 Kč   20,00 Kč
2016  600 Kč     900 Kč   1 200 Kč   1 800 Kč   2 700 Kč   21,42 Kč
2017  640 Kč     960 Kč   1 280 Kč   1 920 Kč   2 880 Kč   22,85 Kč
2018  680 Kč  1 020 Kč   1 360 Kč   2 040 Kč   3 060 Kč   24,28 Kč
2019  720 Kč  1 080 Kč   1 440 Kč   2 160 Kč   3 240 Kč   25,71 Kč
2020  760 Kč  1 140 Kč   1 520 Kč   2 280 Kč   3 420 Kč   27,14 Kč
2021  800 Kč  1 200 Kč   1 600 Kč   2 400 Kč   3 600 Kč   28,57 Kč

Výbor si dovoluje požádat touto cestou vlastníky, aby si upravili výši svých souhrnných plateb do FS a FO s účinností od 01. 01. 2016 dle této tabulky:

VÝŠE SOUHRNNÝCH PLATEB do FS a FO
od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 
na účet číslo: 153707648/0600, VS: (číslo bytu), KS: 0558
 101  1 630 Kč  201  1 930 Kč  301  1 930 Kč  401  1 930 Kč  501  1 530 Kč
 102  1 630 Kč  202  1 630 Kč  302  1 630 Kč  402  1 630 Kč  502  2 430 Kč
 103  1 630 Kč  203  1 330 Kč  303  1 330 Kč  403  1 330 Kč  511  1 530 Kč
 111  1 630 Kč  211  1 930 Kč  311  1 930 Kč  411  1 930 Kč  512  2 430 Kč
 112  1 630 Kč  512  1 630 Kč  312  1 630 Kč  412  1 630 Kč  521  3 330 Kč
 113  1 630 Kč  213  1 330 Kč  313  1 330 Kč  413  1 330 Kč  531  1 530 Kč
 121  1 630 Kč  221  1 930 Kč  321  1 930 Kč  421  1 930 Kč  532  2 430 Kč
 122  1 630 Kč  222  1 630 Kč  322  1 630 Kč  422  1 630 Kč  541  1 530 Kč
 123  1 630 Kč  223  1 330 Kč  323  1 330 Kč  423  1 330 Kč  542  2 430 Kč
 131  1 630 Kč  231  1 930 Kč  331  1 930 Kč  431  1 930 Kč             
 132  1 630 Kč  232  1 630 Kč  332  1 630 Kč  432  1 630 Kč
 133  1 630 Kč  233  1 330 Kč  333  1 330 Kč  433  1 330 Kč
 141  1 630 Kč  241  1 930 Kč  341  1 930 Kč  441  1 930 Kč
 142  1 630 Kč  242  1 630 Kč  342  1 630 Kč  442  1 630 Kč
 143  1 630 Kč  243  1 330 Kč  343  1 330 Kč  443  1 330 Kč

 


Výbor Společenství

 


Kontakt

Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích
Mírová 472/35/A - správa domu,289 23 MILOVICE
+420 777 107 363