Výpis z katastru nemovitostí č.p.472 ve vchodech

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 Bytové jednotky číslo:

101 

 

 201  

 

 301  

 

 401  

 

 501  

102 

 

202 

 

 302  

 

 402  

 

 502  

103 

 

 203  

 

 303  

 

 403  

 

 

 111  

 

 211  

 

 311  

 

 411  

 

 511  

 112  

 

 212  

 

 312  

 

 412  

 

 512  

113 

 

 213  

 

 313  

 

 413  

 

 

 121  

 

 221  

 

 321  

 

 421  

 

 521  

122 

 

222 

 

 322  

 

 422  

 

 

 123  

 

 223  

 

 323  

 

 423  

 

 

131 

 

 231  

 

 331  

 

 431  

 

 531  

132 

 

 232  

 

 332  

 

 432  

 

 532  

133 

 

 233  

 

 333  

 

 433  

 

 

141 

 

 241  

 

 341  

 

 441  

 

 541  

 142  

 

 242  

 

 342  

 

 442  

 

 542  

143 

 

 243  

 

 343  

 

 443  

 

 

 

 

 


Kontakt

Společenství vlastníků domu č.p.472 v Milovicích
Mírová 472/35/A - správa domu, 289 23 MILOVICE
+420 777 107 363